image
เช็คราคาพลาสวูดที่นี่
 
1. ราคาพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์ (สีขาว) 
ขนาด
(mm.)
รหัสสินค้าราคา/แผ่น
3แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*3 mm. 

380.00
4แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*4 mm. 

490.00
5แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*5 mm. 

585.00
6แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*6 mm. 

700.00
8แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*8 mm. 

780.00
10แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*10 mm. 

950.00
12แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*12 mm. 

1,170.00
15แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*15 mm. 

1,490.00
18แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*18 mm. 

1,820.00
20แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*20 mm.
1,950.00
25แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*25 mm.
2,430.00 

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**แก้ไขราคาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 
 
2. ราคาพลาสวูดเกรดงานป้าย (สีขาวโอโม่) 
ขนาด
(mm.)
รหัสสินค้าราคา/แผ่น
1แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*1 mm.
280.00
2แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*2 mm.
370.00
3แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*3 mm.
450.00
4แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*4 mm.
545.00
5แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*5 mm.
660.00
6แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*6 mm.
815.00
8แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*8 mm.
940.00
10แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*10 mm.
1,080.00
12แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*12 mm.
1,425.00
15แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*15 mm.
1,625.00
18แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*18 mm.
2,080.00
20แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*20 mm.
2,485.00
25แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*25 mm.
3,095.00

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**แก้ไขราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
 

 

ตัวอย่างพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์และพลาสวูดเกรดงานป้าย
 
Powered by MakeWebEasy.com