image
เช็คราคาพลาสวูดที่นี่
 
1. ราคาพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์ (สีขาว) 
ขนาด
(mm.)
รหัสสินค้าราคา/แผ่น
3แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*3 mm. 

315.00
4แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*4 mm. 

425.00
5แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*5 mm. 

520.00
6แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*6 mm. 

640.00
8แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*8 mm. 

715.00
10แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*10 mm. 

835.00
12แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*12 mm. 

1,030.00
15แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*15 mm. 

1,330.00
8แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*18 mm. 

1,550.00
20แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*20 mm.
1,670.00
25แผ่นพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*25 mm.
2,370.00 

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**แก้ไขราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

 
 
2. ราคาพลาสวูดเกรดงานป้าย (สีขาวโอโม่) 
ขนาด
(mm.)
รหัสสินค้าราคา/แผ่น
1แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*1 mm.
235.00
2แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*2 mm.
310.00
3แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*3 mm.
365.00
4แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*4 mm.
455.00
5แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*5 mm.
560.00
6แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*6 mm.
680.00
8แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*8 mm.
780.00
10แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*10 mm.
945.00
12แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*12 mm.
1,170.00
15แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*15 mm.
1,430.00
18แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*18 mm.
1,730.00
20แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*20 mm.
2,070.00
25แผ่นพลาสวูดเกรดงานป้าย
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*25 mm.
2,575.00

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**แก้ไขราคาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
 

 

ตัวอย่างพลาสวูดเกรดงานเฟอร์นิเจอร์และพลาสวูดเกรดงานป้าย
 
Powered by MakeWebEasy.com