image
เช็คราคาพลาสวูดได้ที่นี่
1. ราคาพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่) 
ขนาด
(mm.)
รหัสสินค้าราคา/แผ่น
1แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*1 mm.
280.00
2แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*2 mm.
370.00
3แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*3 mm.
450.00
4แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*4 mm.
545.00
5แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*5 mm.
660.00
6แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*6 mm.
815.00
8แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*8 mm.
940.00
10แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*10 mm.
1,080.00
12แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*12 mm.
1,425.00
15แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*15 mm.
1,625.00
18แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*18 mm.
2,080.00
20แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*20 mm.
2,485.00
25แผ่นพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*25 mm.
3,095.00

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**แก้ไขราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
 

 

 2. ราคาพลาสวูดเกรด B (สีขาว) 
ขนาด
(mm.)
รหัสสินค้าราคา/แผ่น
3แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*3 mm. 

380.00
4แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*4 mm. 

490.00
5แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน
 1220*2440*5 mm. 

585.00
6แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน
 1220*2440*6 mm. 

700.00
8แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*8 mm. 

780.00
10แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*10 mm. 

950.00
12แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*12 mm. 

1,170.00
15แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*15 mm. 

1,490.00
18แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*18 mm. 

1,820.00
20แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*20 mm.
1,950.00
25แผ่นพลาสวูดเกรด B (สีขาว)
ภายนอก-ภายใน 1220*2440*25 mm.
2,430.00 

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**แก้ไขราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 
 

 3. ราคาพลาสวูดเกรด C (สีขาว) 

ขนาด (mm)

รหัสสินค้าราคา/แผ่น
3แผ่นพลาสวูดเกรด C (สีขาว)
กึ่งภายนอก 1220*2440*3 mm. 
320.00
5แผ่นพลาสวูดเกรด C (สีขาว)
กึ่งภายนอก 1220*2440*5 mm. 
455.00
10แผ่นพลาสวูดเกรด C (สีขาว)
กึ่งภายนอก 1220*2440*10 mm. 
 795.00

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
**แก้ไขราคาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 

ตัวอย่างพลาสวูดเกรด A (สีขาวโอโม่) พลาสวูดเกรด B (สีขาว) พลาสวูดเกรด C (สีขาว)
 
Powered by MakeWebEasy.com